Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη (ΠΙΝΕΠΘ) Προχωρημένα θέματα για Microsoft Word

admin
Εικόνα: admin
Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη (ΠΙΝΕΠΘ) Προχωρημένα θέματα για Microsoft Word

Σημειώσεις για το ΠΙΝΕΠΘ (Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη) Προχωρημένα θέματα για Microsoft Word

Θεωρία και ασκήσεις για: 

  • Παραπομπές(υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους) στο Microsoft Word.
  • Δημιουργία Πίνακα περιεχομένων στο Microsoft Word.
  • Δημιουργία και επεξεργασία Στυλ στο Microsoft Word.
  • Χρήση τύπου σε πίνακα του Microsoft Word.
  • Εισαγωγή πίνακα εικόνων στο Microsoft Word.
  • Συγχώνευση αλληλογραφίας Θεωρία και Παραδείγματα στο Microsoft Word.

Πακέτο συμβατότητας για το office  2003 με τις μορφές αρχείων του Word  2007, Excel 2007 και PowerPoint  2007 του Microsoft Office http://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=3

Προσοχή τα συνημμένα αρχεία εμφανίζονται μόνο σε εγγραμμένους χρήστες.